Guide til selvstændige der er ramt af coronavirus

Kampen mod Coronavirus

I lyset af at regeringen har optrappet kampen mod Coronavirusen, og herunder tvangslukket landets storcentre og en række andre butikker og aktiviteter og indført et decideret forsamlingsforbud, er mange selvstændige ramt hårdt på pengepungen og oplever i disse dage store nedgang i omsætningen. Man er opmærksom på dette fra lovgivers side, og man har derfor indført en række hjælpe pakker. Nærværende vejledning har fokus på hjælp til selvstændige på grund af Coronavirus.


Coronavirus – hjælp til selvstændige

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende med maksimalt 10 fuldtidsansatte oplever omsætningstab i din virksomhed på baggrund af coronairusen på mindst 30 %, kan du få kompensation.

Det er yderligere et krav, at omsætningen mindst udgøre 15.000 kr. i gennemsnit pr. måned.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere og kræver, at du som selvstændig ejer mindst 25 % af virksomheden og samtidig selv arbejder i virksomheden.

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til 9. juni 2020.
 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ovennævnte kriterier, vil blive kompenseret.
 • Kontakt os for at høre nærmere omkring hvornår der åbnes op for ansøgninger. 
 • Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes.
 • For en god ordens skyld er det vigtigt at nævne at ansøgningerne ikke vil blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Det skal bemærkes, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold. Dog kan 4 ejere, der hver ejer 25 %, maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned per ejer.

Hvad med mine ansatte?

Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation i andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

Du kan også modtage støtte som selvstændig selvom du ikke har et CVR nr. !

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr. kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Det er desuden et krav, at du på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af coronavirus/covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020. 

Der udarbejdes en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Kan min virksomhed modtage støtte selvom den er ny?

Hvis din virksomhed har eksisteret siden den 1. feberuar 2020. Så er du omfattet af reglerne.

Kan man risikere at skulle betale pengene tilbage?

Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage.

Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Hvor meget kan jeg som selvstændig få i kompensation?

Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan imidlertid maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på 3 måneder.

Hvilke dokumentations krav gælder der?

For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirusen.

Derudover skal indmeldelsen af et forventet omsætningstab understøttes af tro- og loverklæringer.

Selvstændige der arbejder deltid er også omfattet af ordningen

Hvis du som selvstændig har en omsætning, der er over 15.000 kr. pr. måned, og ejer minimum 25 % af virksomheden er du også omfattet af reglerne, selom du arbejder deltid.

Kontakt

53 333 123

Mandag - fredag

9.00 – 16.00

Kom igang

Vi hjælper med at søge om økonomisk støtte. Ligeså snart muligheden opstår

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Du kan nu som virksomhed ansøge om midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.

Ordningen omfatter fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Hjælpepakken omfatter udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Tidspunkt for åbning for ansøgning er endnu ikke frigivet. Det er oplyst at ansøgningen indgives digitalt og bliver ikke behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Hvem kan søge om hjælpepakken?

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om hjælpepakken. Derudover skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætning på mere end 40 pct. som følge af coronavirus/covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Overblik over udgifter der dækkes

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:

 • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 % 

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

Ring til os, vi samarbejder med en revisor der kan udstede revisorpåtegning.

Virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 100 %  af de faste udgifter i påbuds-perioden.

Hvor lang tid kan jeg få støtte?

Du kan få kompensationen i op til tre måneder i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020.

Husk muligheden for at udskyde betaling af Am-bidrag, A-skat og moms

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder. 

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020.
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020.
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020.
Coronavirus hjælp til selvstændige

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus-. På samme måde får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Derudover kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Læs mere her

 

Summary
Article Name
Coronavirus - vejledning til selvstændige
Description
Coronavirus hjælp til selvstændige. Læs vejledning til selvstændige og se om din virksomhed er omfattet af reglerne og om du som virksomhedsejer har ret til kompensation.
Author
Publisher Name
SBA ADVOKATER