Vi f√łrer familier sammen

‚ėÖ ‚ėÖ ‚ėÖ ‚ėÖ ‚ėÖ

Ansvarsforsikret advokat

Specialister i udlændigeret

Hurtig sagsbehandling

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS

Erfarne advokater, du kan stole på

Flere √•rs erfaring fra specialiserede advokatkontorer med udl√¶ndingesager, herunder familiesammenf√łringssager, klagesager, asylsager, visumsager og sager om dansk indf√łdsret.

Har du fået et afslag? Vi har flere vundne sager ved Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet og Flygtningenævnet.

Vores team har tidligere siddet på den anden side af bordet.
Vi har erhvervserfaring fra Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og ansættelse på det Danske Generalkonsulat i Istanbul og på det Danske Generalkonsulat i New York.

Faglig stolthed

Vores advokatr√•dgivning tager sit afs√¶t i vores meget velfunderede juridiske faglighed og analyse. H√łj faglighed og kvalitet er de vigtigste succeskriterier for vores advokatvirksomhed.

Dedikation

Vi har hjertet med, n√•r dine opgaver skal l√łses. Vores advokater yder det ekstra, der skal til for at give vores kunder de bedste resultater og den mest optimale advokat-service.

Vi er her for dig

Vores advokater er altid til r√•dighed for vores kunder, og g√łr meget ud af at etablere et godt, tillidsfuldt og behageligt forhold.

Vores priser

Familiesammenf√łring EU

20000kr
15.000 kr inkl. moms
 • Juridisk vurdering af sagen
 • R√•dgivning
 • Hj√¶lp til at udfylde ans√łgningsskema
 • Sikring af indsamling af dokumentation
 • Oprettelse af sag
 • Hj√¶lp til optagelse af biometri
 • Udarbejdelse af f√łlgeskrivelse
 • Advokatbistand ved partsh√łring
 • Advokaten f√łlger sagen til d√łrs

Familiesammenf√łring - DK

15000kr
10.000 kr inkl. moms
 • Juridisk vurdering af sagen
 • R√•dgivning
 • Hj√¶lp til at udfylde ans√łgningsskema
 • Sikring af indsamling af dokumentation
 • Oprettelse af sag
 • Hj√¶lp til optagelse af biometri
 • Udarbejdelse af f√łlgeskrivelse
 • Advokatbistand ved partsh√łring
 • Advokaten f√łlger sagen til d√łrs

Familiesammenf√łring - Sverige

20.000 kr inkl. moms
 • Juridisk vurdering af sagen
 • R√•dgivning
 • Hj√¶lp til at udfylde ans√łgningsskema
 • Sikring af indsamling af dokumentation
 • Oprettelse af sag
 • Hj√¶lp til optagelse af biometri
 • Udarbejdelse af f√łlgeskrivelse
 • Advokatbistand ved partsh√łring
 • Advokaten f√łlger sagen til d√łrs
Hos os er din familie i trygge hænder

Sådan kommer vi i gang

Gennemgang af sagen med advokat

Vi starter med at gennemgå sagen med dig for at vurdere, om hvorvidt I opfylder betingelserne. Hos os får du altid en ærlig vurdering.

Oprettelse
af sag

Herefter opretter vi et sagsbestillings-id. Hj√¶lper dig med at betale gebyr og booke m√łde til optagelse af biometri.

Udfylder ans√łgning & dokumentation

Vi hj√¶lper dig med at indsamle den n√łdvendige dokumentation og udfylde ans√łgningsskemaet. Vi gennemg√•r og krydstjekker selvf√łlgelig det hele!

Sag sendes til Udlændingestyrelsen

N√•r vi har sikret os at sagen er komplet, sender vi sagen med vores f√łlgeskrivelse til Udl√¶ndingestyrelsen. Vi f√łlger selvf√łlgelig sagen helt til d√łrs.

Hvad kan vi

Vi skaber resultater

S√• mange familier har vores advokater hjulpet med sammenf√łring

0 +
Familiesammenf√łringer
0 +
Indf√łdsretssager
Klagemuligheder

Har du fået afslag?

Bare rolig du er kommet det rigtig sted hen. Vi hjælper dig med din klage sag til en fast pris på 8.000 kr.

Du får en gratis vurdering af sagen, inden du træffer beslutning omkring om du vil klage.

Vi har stor erfaring med klagesager og er blandt de f√łrende advokatkontorer i Danmark, som sidder med udl√¶ndingesager ved Udl√¶ndingestyrelsen og Udl√¶ndingen√¶vnet. Vi br√¶nder for det vi g√łr, og k√¶mper din kamp!

FAMILIESAMMENF√ėRING FOR BEGYNDERE

Her finder du svar p√• en lang r√¶kke emner og fagord, som du st√łder p√• i familiesammenf√łrings processen.

Hvis I er gift, skal ægteskabet kunne anerkendes efter dansk ret. For at ægteskabet skal kunne det, skal det være indgået efter reglerne i det land, hvor vielsen har fundet sted, og forholdene omkring det må ikke stride mod grundlæggende danske retsprincipper (dansk ordre public).

Det betyder:

 • Begge parter skal fysisk have v√¶ret til stede under vielsen.¬†
 • √Ügteskabet m√• ikke v√¶re indg√•et ved stedfortr√¶der.
 • Begge parter skal v√¶re fyldt 18 √•r p√• tidspunktet for vielsen.¬†

Hvis I ikke er gift, eller hvis √¶gteskabet ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil Udl√¶ndingestyrelsen i stedet vurdere, om I har et fast samliv, som kan udg√łre grundlaget for en opholdstilladelse.¬†

Fast samliv

Ved fast samliv forstås, at I har boet sammen i mindst ca. 1 år og 6 måneder på fælles adresse. Læs mere om, hvordan fast samliv kan dokumenteres

I særlige tilfælde kan kravet om mindst ca. 1 år og 6 måneders samliv fraviges. Læs mere i Integrationsministeriets notat af 9. maj 2007

Din samlever i Danmark skal p√•tage sig ansvaret for at fors√łrge dig, hvis du f√•r behov for det. Din samlever p√•tager sig dette ansvar ved at udfylde en erkl√¶ring i ans√łgningsskemaet.

Du vil ikke f√• opholdstilladelse, hvis Udl√¶ndingestyrelsen anser det for tvivlsomt, at jeres √¶gteskab er indg√•et eller samliv er etableret efter jeres eget √łnske.

Når udlændingemyndighederne skal vurdere det, sker det på baggrund af alle oplysninger i sagen.

Hvis I har n√¶re familierelationer til hinanden, anses det for tvivlsomt, at √¶gteskabet/samlivet er indg√•et efter jeres eget √łnske.

Hvis der er tidligere eksempler på tvangsægteskaber i jeres nære familie, er dette en omstændighed, som taler for, at ægteskabet ikke er indgået frivilligt.

Myndighederne kan bl.a. lægge vægt på:

 • Omst√¶ndighederne ved √¶gteskabets indg√•else og jeres personlige kontakt forud for √¶gteskabets indg√•else.
 • Jeres alder.
 • √Ügteskabets varighed.
 • Jeres kontakt med hinandens familier forud for √¶gteskabets indg√•else.
 • Jeres √łkonomiske, arbejdsm√¶ssige, uddannelsesm√¶ssige eller andre personlige forhold.
 • Oplysninger om jeres eventuelle kontakt med krise- eller r√•dgivningscentre.

Det kan indg√• i vurderingen, om √¶gteskabet er indg√•et med jeres familiers medvirken. Et √¶gteskab vil dog ikke n√łdvendigvis blive anset for et tvangs√¶gteskab kun fordi, √¶gteskabet er indg√•et med jeres familiers medvirken.

Læs mere om tvangsægteskaber i Integrationsministeriets notat

Det er normalt et krav, at du og din ægtefælle/samlever i Danmark tilsammen opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser.

3 af betingelserne vedr√łrer dig, som ans√łger, og de 3 √łvrige betingelser vedr√łrer din √¶gtef√¶lle/samlever i Danmark. Hvis fx din √¶gtef√¶lle/samlever opfylder sine 3 betingelser, er det kun n√łdvendigt, at du opfylder 1 af dine betingelser.

Du skal have best√•et Pr√łve i Dansk 1 eller engelskpr√łve p√• B1 niveau

Du kan opfylde √©n af betingelserne i integrationskravet ved at have best√•et Pr√łve i Dansk 1 eller en anden danskpr√łve p√• tilsvarende eller h√łjere niveau, eller ved at have best√•et en engelskpr√łve p√• B1-niveau eller et tilsvarende eller h√łjere niveau.

Pr√łve i Dansk 1 er en pr√łve, der afslutter Danskuddannelse 1, der er danskuddannelse til voksne udl√¶ndinge i Danmark.¬†Se en oversigt over, hvilke pr√łver der kan tr√¶de i stedet for Pr√łve i Dansk 1

I forhold til engelskkravet er det en betingelse, at du, som ans√łger, kan dokumentere at have best√•et en engelskpr√łve p√• B1-niveau, der er afholdt af en anerkendt sprogudbyder.

 

Du har været i fuldtidsarbejde i mindst 3 år ud af de seneste 5 år

Du kan opfylde √©n af betingelserne i integrationskravet ved at have v√¶ret i arbejde i mindst 3 √•r ud af de seneste 5 √•r forud for ans√łgningen om opholdstilladelse.

Du skal have haft ordin√¶rt fuldtidsarbejde eller ud√łvet selvst√¶ndig erhvervsvirksomhed.¬†
Både arbejde i Danmark (hvis du tidligere har haft opholds- og arbejdstilladelse) og arbejde i udlandet kan indgå i beregningen af de 3 års arbejde.

Med ordin√¶rt arbejde mener vi, at du skal have v√¶ret afl√łnnet efter g√¶ldende overenskomst, eller at arbejdet er udf√łrt under s√¶dvanlige l√łn- og ans√¶ttelsesvilk√•r og uden offentligt tilskud, fx l√łntilskud. Praktik eller andet arbejde som led i et uddannelsesforl√łb betragtes ikke som ordin√¶rt arbejde.

Med fuldtidsarbejde mener vi, at du har været ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.

Selvst√¶ndig erhvervsvirksomhed kan medregnes, hvis din virksomhed har karakter af hovedbesk√¶ftigelse med henblik p√• at opn√• selvfors√łrgelse. Din selvst√¶ndige erhvervsvirksomhed skal have haft et omfang, der kan sidestilles med l√łnarbejde i gennemsnit mindst 30 timer om ugen.

Du kan også opfylde betingelsen, hvis du i dit hjemland har nået pensionsalderen, da pensionsårene kan medregnes som arbejdsår, hvis du forud for pensionen var i fuldtidsarbejde.

 

Du har best√•et et uddannelsesforl√łb af mindst 1 √•rs varighed

Du kan opfylde √©n af betingelserne i integrationskravet ved at have best√•et et uddannelsesforl√łb af mindst 1 √•rs varighed.

Det er en betingelse, at der er tale om et offentlig anerkendt uddannelsesforl√łb. Det betyder bl.a. at uddannelsen giver erhvervs- og uddannelsesm√¶ssige rettigheder i det land, hvor du har taget den, og at uddannelsen er kvalitetssikret gennem landets lovgivning.

Uddannelsesforl√łbet skal kunne sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse eller en videreg√•ende uddannelse. Erhvervsuddannelser i Danmark, herunder erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) udbydes af tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og landbrugsskoler, andre skoler og institutioner, herunder private udbydere, fx visse AMU-udbydere m.fl. og skoler i forsvaret samt virksomheder.

Uddannelsesforl√łb, der er afsluttet med en ikke-best√•et eksamen, kan ikke medregnes.

Der er ikke krav om, at uddannelsen er afsluttet, s√• l√¶nge uddannelsesforl√łbet af mindst 1 √•rs varighed ‚Äď fx f√łrste √•r af en 3-√•rig bacheloruddannelse ‚Äď er best√•et. Hvis f√łrste √•r af en fler√•rig fuldtidsuddannelse ikke er afsluttet med en eksamen,¬† skal du i stedet vedl√¶gge en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen, der kan bekr√¶fte dette.

Uddannelsesforl√łb p√• uddannelser, der er p√• niveau med gymnasiale uddannelser her i landet kan ikke medregnes i uddannelseskravet. De gymnasiale uddannelser i Danmark omfatter almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) og hf-eksamen

3 af betingelserne vedr√łrer dig, som -herboende √¶gtef√¶lle. Hvis fx din √¶gtef√¶lle/samlever opfylder sine 3 betingelser, er det kun n√łdvendigt, at du opfylder 1 af dine betingelser.

Krav til ægtefællen/samleveren i Danmark

Du skal have best√•et Pr√łve i Dansk 3 (skal altid opfyldes)

Det er en betingelse, at du har best√•et Pr√łve i Dansk 3 eller en danskpr√łve p√• et tilsvarende eller h√łjere niveau.

Betingelsen kan bl.a. opfyldes ved:

 • studiepr√łven best√•et med mindst karakten 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalen) i alle¬†discipliner,
 • folkeskolens pr√łver 9. eller 10. klasse best√•et med et karaktergennemsnit p√• mindst 6 (efter 13-skalen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk disciplinerne bortset fra orden,
 • bevis for almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx),
 • hf-eksamen og
 • erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).¬†

Du kan se en oversigt over alle de pr√łver, der kan tr√¶de i stedet for Pr√łve i Dansk 3 her

Du har været i fuldtidsarbejde i Danmark i mindst 5 år

Du kan opfylde én af betingelserne i integrationskravet ved at have været i arbejde i Danmark i mindst 5 år. Det er ikke et krav, at de 5 års arbejde ligger i en bestemt periode.

Du skal enten have haft ordin√¶rt fuldtidsarbejde eller ud√łvet selvst√¶ndig erhvervsvirksomhed i 5 √•r.

Med ordin√¶rt arbejde mener vi, at du skal have v√¶ret afl√łnnet efter g√¶ldende overenskomst, eller at arbejdet er udf√łrt under s√¶dvanlige l√łn- og ans√¶ttelsesvilk√•r og uden offentligt tilskud, fx l√łntilskud. Praktik eller anden besk√¶ftigelse som led i et uddannelsesforl√łb betragtes ikke som ordin√¶rt arbejde.

Med fuldtidsarbejde mener vi, at du har været ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.

Selvst√¶ndig erhvervsvirksomhed kan medregnes, hvis din virksomhed har karakter af hovedbesk√¶ftigelse med henblik p√• at opn√• selvfors√łrgelse. Din selvst√¶ndige erhvervsvirksomhed skal have haft et omfang, der kan sidestilles med l√łnarbejde i gennemsnit mindst 30 timer om ugen.

Du har været under uddannelse i mindst 6 år

Du kan opfylde √©n af betingelserne i integrationskravet ved at have v√¶ret under uddannelse i Danmark i mindst 6 √•r. Ud af de 6 √•r skal mindst 1 √•r v√¶re en sammenh√¶ngende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse, og uddannelsesforl√łb, der er gennemf√łrt i udlandet, kan ikke medregnes.

Du skal have gennemf√łrt de 6 √•rs uddannelse forud for, at din √¶gtef√¶lle/samlever s√łger om opholdstilladelse. Det er et krav, at du har mindst 1 √•rs fuldtidsuddannelse p√• en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse og at uddannelsesforl√łbet har v√¶ret sammenh√¶ngende. Det kan fx v√¶re uddannelsesforl√łb p√• en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller en videreg√•ende uddannelse p√• en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution.

De gymnasiale uddannelser omfatter almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) og hf-eksamen.
Erhvervsuddannelser, herunder erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) udbydes af tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og landbrugsskoler, andre skoler og institutioner, herunder private udbydere, fx visse AMU-udbydere m.fl. og skoler i forsvaret samt virksomheder.

Uddannelsesforl√łb, hvor du har v√¶ret optaget p√• en videreg√•ende uddannelse p√• en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, vil indg√• med den fulde varighed af uddannelsesforl√łbet, der beregnes p√• grundlag af det antal point, som du har opn√•et efter det f√¶lleseurop√¶iske pointsystem (ECTS). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstudie i 1 √•r.

Du kan f√• opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om √¶gtef√¶llesammenf√łring, n√•r du har en √¶gtef√¶lle eller fast samlever i Danmark.

Du og din ægtefælle/samlever i Danmark skal opfylde en række betingelser.
Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

Hvis du er √¶gtef√¶lle/samlever til en udenlandsk statsborger, som har opholdstilladelse p√• baggrund af arbejde eller studier i Danmark. L√¶s mere om medf√łlgende √¶gtef√¶ller/samlevere
Hvis din √¶gtef√¶lle/samlever er nordisk statsborger eller statsborger i EU/E√ėS eller Schweiz. L√¶s mere om familiesammenf√łring med statsborgere fra EU/E√ėS
Hvis du √łnsker at s√łge om √¶gtef√¶llesammenf√łring med en dansk statsboger efter EU-retten. L√¶s mere om familiesammenf√łring efter EU-retten

For at blive √¶gtef√¶llesammenf√łrt skal b√•de du, som er ans√łger, og din √¶gtef√¶lle/samlever i Danmark opfylde en r√¶kke krav.

Familiesammenf√łringskrav¬†

Krav til begge:

 • I skal v√¶re gift eller have fast samliv.
 • Jeres √¶gteskab skal v√¶re gyldigt efter dansk ret
 • I skal opfylde mindst 4 ud af 6 integrationskrav
 • I skal begge v√¶re fyldt 24 √•r
 • I skal begge deltage aktivt i ans√łgerens danskuddannelse og integration

 

Krav til ans√łger

 • Skal have bes√łgt Danmark mindst √©n gang
 • Skal leve op til sin del af integrationskravet
 • Skal best√• to danskpr√łver efter meddelt opholdstilladelse

 

Krav til ægtefællen/samleveren i Danmark

 • R√•de over bolig i Danmark med mindst. 20 m¬≤ pr. pers. eller h√łjest to pers. pr. rum
 • Din bolig m√• ikke ligge i et boligomr√•de, der er omfattet af boligkravslisten
 • Du m√• ikke have modtaget offentlige ydelser de seneste 3 √•r
 • Stille en bankgaranti p√• 106.120,80 kr. (2021 niveau)
 • Du m√• ikke have v√¶ret d√łmt for vold mod din evt. tidligere √¶gtef√¶lle
 • Du skal leve op til din del af integrationskravet

Udl√¶ndingestyrelsen kan se bort fra en eller flere af betingelserne for at f√• √¶gtef√¶llesammenf√łring, hvis ganske s√¶rlige grunde taler imod, at kravet/kravene stilles.

Udl√¶ndingestyrelsen kan f√łrst vurdere, om du og din √¶gtef√¶lle/samlever i Danmark er fritaget for en eller flere betingelser, n√•r Udl√¶ndingestyrelsen har modtaget en ans√łgning om √¶gtef√¶llesammenf√łring.

Det er derfor ikke muligt på forhånd at få en bindende tilkendegivelse af, om I er fritaget for kravene.

Typisk kan v√¶re fritaget for kravende i et af f√łlgende tilf√¶lde:

1) Man har s√¶rb√łrn i Danmark, som man ud√łver samv√¶r med.

2) Man har b√łrn med selvst√¶ndigtilknytning til Danmark

3) Alvorlig sygdom eller alvorlig handicap

4) Beskyttelsesstatus som flygtning

Tal med vores advokat, som kan give dig nærmere vejledning og råd.

Du får en tidsbegrænsetopholdstilladelse.

Du f√•r i f√łrste omgang opholdstilladelse i en begr√¶nset periode p√• typisk 2 √•r. Det kan v√¶re kortere, hvis feks. dit pas udl√łber inden for 1 √•r.

Du har mulighed for forlængelse hvis du stadig opfylder en række af betingelserne. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

 

Må jeg arbejde i Danmark?

Hvis du får opholdstilladelse må du arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

Du skal have permanent ophold og stadig opfylde betingelserne for dette.

Du skal have haft permanent opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.

Har du f√•et permanent opholdstilladelse p√• baggrund af en ans√łgning indgivet¬†f√łr den 15. marts 2017, skal du desuden opfylde en r√¶kke overf√łrte betingelser for permanent ophold.¬†L√¶s mere om de overf√łrte betingelser for permanent ophold

Undtagelser fra kravet om at opfylde de overf√łrte betingelser

Udl√¶ndingestyrelsen kan se bort fra kravet om, at du skal opfylde de overf√łrte betingelser for permanent ophold, fx hvis du:

Herudover vil de overf√łrte betingelser kunne fraviges enkeltvis, hvis s√¶rlige forhold eller situationer g√łr sig g√¶ldende.¬†L√¶s mere om fravigelse fra enkeltvise overf√łrte betingelser for permanent ophold

5 stjernet kundeanmeldser

Det siger vores kunder om os

Ana Maria Martinez Torres

Familiesammenf√łring

I hired the firm to handle a family reunification case and I am very grateful and satisfied with their service.

Ola Kayali

Familiesammenf√łring

Fantastisk og god oplevelse. Der blev hurtigt handlede p√• vores sag. Ydermere fik vi en hurtig afg√łrelse netop pga. Sba’s fantastiske stykke arbejde.

Bo Hovgaard

Familiesammenf√łring

F√łrst og fremmest s√• tusind tak til sba
Min kone og jeg fik afslag p√• familiesammenf√łring efter 1 √•r og tre m√•neder fra udl√¶ndinge n√¶vnet
Sba overtog s√• sagen og fik os familiesammenf√łrt er s√• evig taknemmelig til sbaadvokater der helt igennem tror p√• folk og er meget professionelle

DERFOR SKAL DU V√ÜLGE OS‚Äč

Opfylder du ikke de danske betingelser for familiesammenf√łring?

Du har m√•ske stadig mulighed for familiesammenf√łring ved brug af EU-reglerne eller ved at s√łge gennem Sverige. Ring 53 333 123 for at f√• yderligere vejledning

Familiesammenf√łring efter EU-reglerne

Hvis du ikke opfylde de danske familiesammenf√łringsregler, kan vi altid r√•dgive dig om familiesammenf√łring efter EU-reglerne. Det er b√•de relevant at se p√• om man kan bruge EU-reglerne i et andet EU-land eller om man kan bruge EU-reglerne i Danmark.

Du kan kun g√łre brug af EU-reglerne, hvis du har unionsborgerskab. Det kan for eksempel v√¶re hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Familiesammenf√łring i Sverige

S√•fremt man er dansk statsborger, og ikke opfylder de danske regler for familiesammenf√łring, s√• kan vi vejlede om de svenske regler vedr√łrende familiesammenf√łring.¬†De svenske regler for familiesammenf√łring er mere lempelige i forhold til de danske regler.

Der er intet integrationskrav i Sverige, hvorfor det kan √•bne for muligheden for at s√łge denne vej.

Relateret artikler

Ny praksis har betydning
for 3. lands statsborgere

Mangler ved fast ejendom

Kommer snart

Ofte Stillede Sp√łrgsm√•l

F√• svar p√• de sp√łrgsm√•l vores kunder typisk sp√łrger om.¬†

Opret Familiesammenf√łring sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Bliv ringet op

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 2 timer


Opret Sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Book M√łde

Udfyld formularen og book et fysisk/online m√łde med vores kompetente advokater


GRATIS VUDERING AF SAG

F√• vudret din familiesammenf√łringssag helt GRATIS!