Vi fører familier sammen

★ ★ ★ ★ ★

Hjælp til familiesammenføring

Ansvarsforsikret advokat

Specialister i udlændigeret

Hurtig sagsbehandling

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS

Erfarne advokater, du kan stole på

Flere års erfaring fra specialiserede advokatkontorer med udlændingesager, herunder familiesammenføringssager, klagesager, asylsager, visumsager og sager om dansk indfødsret.

Har du fået et afslag? Vi har flere vundne sager ved Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet og Flygtningenævnet.

Vores team har tidligere siddet på den anden side af bordet.
Vi har erhvervserfaring fra Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og ansættelse på det Danske Generalkonsulat i Istanbul og på det Danske Generalkonsulat i New York.

Fagligstolthed inden for familiesammenføring

Faglig stolthed

Vores advokatrådgivning tager sit afsæt i vores meget velfunderede juridiske faglighed og analyse. Høj faglighed og kvalitet er de vigtigste succeskriterier for vores advokatvirksomhed.

Dedikation

Vi har hjertet med, når dine opgaver skal løses. Vores advokater yder det ekstra, der skal til for at give vores kunder de bedste resultater og den mest optimale advokat-service.

Vi er her for dig under din familiesammenføring sag hos vores advokater

Vi er her for dig

Vores advokater er altid til rådighed for vores kunder, og gør meget ud af at etablere et godt, tillidsfuldt og behageligt forhold.

Priser

Familiesammenføring EU

20000kr
15.000 kr inkl. moms
 • Juridisk vurdering af sagen
 • Rådgivning
 • Hjælp til at udfylde ansøgningsskema
 • Sikring af indsamling af dokumentation
 • Oprettelse af sag
 • Hjælp til optagelse af biometri
 • Udarbejdelse af følgeskrivelse
 • Advokatbistand ved partshøring
 • Advokaten følger sagen til dørs

Familiesammenføring - DK

15000kr
12.500 kr inkl. moms
 • Juridisk vurdering af sagen
 • Rådgivning
 • Hjælp til at udfylde ansøgningsskema
 • Sikring af indsamling af dokumentation
 • Oprettelse af sag
 • Hjælp til optagelse af biometri
 • Udarbejdelse af følgeskrivelse
 • Advokatbistand ved partshøring
 • Advokaten følger sagen til dørs

Familiesammenføring - Sverige

20.000 kr inkl. moms
 • Juridisk vurdering af sagen
 • Rådgivning
 • Hjælp til at udfylde ansøgningsskema
 • Sikring af indsamling af dokumentation
 • Oprettelse af sag
 • Hjælp til optagelse af biometri
 • Udarbejdelse af følgeskrivelse
 • Advokatbistand ved partshøring
 • Advokaten følger sagen til dørs
Hos os er din familie i trygge hænder

Sådan kommer vi i gang

Gennemgang af familiesammenføring med advokat

Gennemgang af sagen med advokat

Vi starter med at gennemgå sagen med dig for at vurdere, om hvorvidt I opfylder betingelserne. Hos os får du altid en ærlig vurdering.

Oprettelse af familiesammenføring sag

Oprettelse
af sag

Herefter opretter vi et sagsbestillings-id. Hjælper dig med at betale gebyr og booke møde til optagelse af biometri.

Udfyld af dokumentation til familiesammenføring

Udfylder ansøgning & dokumentation

Vi hjælper dig med at indsamle den nødvendige dokumentation og udfylde ansøgningsskemaet. Vi gennemgår og krydstjekker selvfølgelig det hele!

Advokat sender familiesammenføring sag til Udlændingestyrelsen

Sag sendes til Udlændingestyrelsen

Når vi har sikret os at sagen er komplet, sender vi sagen med vores følgeskrivelse til Udlændingestyrelsen. Vi følger selvfølgelig sagen helt til dørs.

Hvad kan vi

Vi skaber resultater

Så mange familier har vores advokater hjulpet med sammenføring

0 +
Familiesammenføringer
0 +
Indfødsretssager
Advokat der skaber resultater inden for familiesammenføring
Klagemuligheder

Har du fået afslag?

Bare rolig du er kommet det rigtig sted hen. Vi hjælper dig med din klage sag til en fast pris på 8.000 kr.

Du får en gratis vurdering af sagen, inden du træffer beslutning omkring om du vil klage.

Vi har stor erfaring med klagesager og er blandt de førende advokatkontorer i Danmark, som sidder med udlændingesager ved Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet. Vi brænder for det vi gør, og kæmper din kamp!

Afslag på familiesammenføring

FAMILIESAMMENFØRING FOR BEGYNDERE

Her finder du svar på en lang række emner og fagord, som du støder på i familiesammenførings processen.

Hvis I er gift, skal ægteskabet kunne anerkendes efter dansk ret. For at ægteskabet skal kunne det, skal det være indgået efter reglerne i det land, hvor vielsen har fundet sted, og forholdene omkring det må ikke stride mod grundlæggende danske retsprincipper (dansk ordre public).

Det betyder:

 • Begge parter skal fysisk have været til stede under vielsen. 
 • Ægteskabet må ikke være indgået ved stedfortræder.
 • Begge parter skal være fyldt 18 år på tidspunktet for vielsen. 

Hvis I ikke er gift, eller hvis ægteskabet ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil Udlændingestyrelsen i stedet vurdere, om I har et fast samliv, som kan udgøre grundlaget for en opholdstilladelse. 

Fast samliv

Ved fast samliv forstås, at I har boet sammen i mindst ca. 1 år og 6 måneder på fælles adresse. Læs mere om, hvordan fast samliv kan dokumenteres

I særlige tilfælde kan kravet om mindst ca. 1 år og 6 måneders samliv fraviges. Læs mere i Integrationsministeriets notat af 9. maj 2007

Din samlever i Danmark skal påtage sig ansvaret for at forsørge dig, hvis du får behov for det. Din samlever påtager sig dette ansvar ved at udfylde en erklæring i ansøgningsskemaet.

Du vil ikke få opholdstilladelse, hvis Udlændingestyrelsen anser det for tvivlsomt, at jeres ægteskab er indgået eller samliv er etableret efter jeres eget ønske.

Når udlændingemyndighederne skal vurdere det, sker det på baggrund af alle oplysninger i sagen.

Hvis I har nære familierelationer til hinanden, anses det for tvivlsomt, at ægteskabet/samlivet er indgået efter jeres eget ønske.

Hvis der er tidligere eksempler på tvangsægteskaber i jeres nære familie, er dette en omstændighed, som taler for, at ægteskabet ikke er indgået frivilligt.

Myndighederne kan bl.a. lægge vægt på:

 • Omstændighederne ved ægteskabets indgåelse og jeres personlige kontakt forud for ægteskabets indgåelse.
 • Jeres alder.
 • Ægteskabets varighed.
 • Jeres kontakt med hinandens familier forud for ægteskabets indgåelse.
 • Jeres økonomiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige eller andre personlige forhold.
 • Oplysninger om jeres eventuelle kontakt med krise- eller rådgivningscentre.

Det kan indgå i vurderingen, om ægteskabet er indgået med jeres familiers medvirken. Et ægteskab vil dog ikke nødvendigvis blive anset for et tvangsægteskab kun fordi, ægteskabet er indgået med jeres familiers medvirken.

Læs mere om tvangsægteskaber i Integrationsministeriets notat

Det er normalt et krav, at du og din ægtefælle/samlever i Danmark tilsammen opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser.

3 af betingelserne vedrører dig, som ansøger, og de 3 øvrige betingelser vedrører din ægtefælle/samlever i Danmark. Hvis fx din ægtefælle/samlever opfylder sine 3 betingelser, er det kun nødvendigt, at du opfylder 1 af dine betingelser.

Du skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller engelskprøve på B1 niveau

Du kan opfylde én af betingelserne i integrationskravet ved at have bestået Prøve i Dansk 1 eller en anden danskprøve på tilsvarende eller højere niveau, eller ved at have bestået en engelskprøve på B1-niveau eller et tilsvarende eller højere niveau.

Prøve i Dansk 1 er en prøve, der afslutter Danskuddannelse 1, der er danskuddannelse til voksne udlændinge i Danmark. Se en oversigt over, hvilke prøver der kan træde i stedet for Prøve i Dansk 1

I forhold til engelskkravet er det en betingelse, at du, som ansøger, kan dokumentere at have bestået en engelskprøve på B1-niveau, der er afholdt af en anerkendt sprogudbyder.

 

Du har været i fuldtidsarbejde i mindst 3 år ud af de seneste 5 år

Du kan opfylde én af betingelserne i integrationskravet ved at have været i arbejde i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

Du skal have haft ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed. 
Både arbejde i Danmark (hvis du tidligere har haft opholds- og arbejdstilladelse) og arbejde i udlandet kan indgå i beregningen af de 3 års arbejde.

Med ordinært arbejde mener vi, at du skal have været aflønnet efter gældende overenskomst, eller at arbejdet er udført under sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden offentligt tilskud, fx løntilskud. Praktik eller andet arbejde som led i et uddannelsesforløb betragtes ikke som ordinært arbejde.

Med fuldtidsarbejde mener vi, at du har været ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.

Selvstændig erhvervsvirksomhed kan medregnes, hvis din virksomhed har karakter af hovedbeskæftigelse med henblik på at opnå selvforsørgelse. Din selvstændige erhvervsvirksomhed skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i gennemsnit mindst 30 timer om ugen.

Du kan også opfylde betingelsen, hvis du i dit hjemland har nået pensionsalderen, da pensionsårene kan medregnes som arbejdsår, hvis du forud for pensionen var i fuldtidsarbejde.

 

Du har bestået et uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed

Du kan opfylde én af betingelserne i integrationskravet ved at have bestået et uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed.

Det er en betingelse, at der er tale om et offentlig anerkendt uddannelsesforløb. Det betyder bl.a. at uddannelsen giver erhvervs- og uddannelsesmæssige rettigheder i det land, hvor du har taget den, og at uddannelsen er kvalitetssikret gennem landets lovgivning.

Uddannelsesforløbet skal kunne sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelser i Danmark, herunder erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) udbydes af tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og landbrugsskoler, andre skoler og institutioner, herunder private udbydere, fx visse AMU-udbydere m.fl. og skoler i forsvaret samt virksomheder.

Uddannelsesforløb, der er afsluttet med en ikke-bestået eksamen, kan ikke medregnes.

Der er ikke krav om, at uddannelsen er afsluttet, så længe uddannelsesforløbet af mindst 1 års varighed – fx første år af en 3-årig bacheloruddannelse – er bestået. Hvis første år af en flerårig fuldtidsuddannelse ikke er afsluttet med en eksamen,  skal du i stedet vedlægge en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen, der kan bekræfte dette.

Uddannelsesforløb på uddannelser, der er på niveau med gymnasiale uddannelser her i landet kan ikke medregnes i uddannelseskravet. De gymnasiale uddannelser i Danmark omfatter almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) og hf-eksamen

3 af betingelserne vedrører dig, som -herboende ægtefælle. Hvis fx din ægtefælle/samlever opfylder sine 3 betingelser, er det kun nødvendigt, at du opfylder 1 af dine betingelser.

Krav til ægtefællen/samleveren i Danmark

Du skal have bestået Prøve i Dansk 3 (skal altid opfyldes)

Det er en betingelse, at du har bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Betingelsen kan bl.a. opfyldes ved:

 • studieprøven bestået med mindst karakten 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalen) i alle discipliner,
 • folkeskolens prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk disciplinerne bortset fra orden,
 • bevis for almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx),
 • hf-eksamen og
 • erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux). 

Du kan se en oversigt over alle de prøver, der kan træde i stedet for Prøve i Dansk 3 her

Du har været i fuldtidsarbejde i Danmark i mindst 5 år

Du kan opfylde én af betingelserne i integrationskravet ved at have været i arbejde i Danmark i mindst 5 år. Det er ikke et krav, at de 5 års arbejde ligger i en bestemt periode.

Du skal enten have haft ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i 5 år.

Med ordinært arbejde mener vi, at du skal have været aflønnet efter gældende overenskomst, eller at arbejdet er udført under sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden offentligt tilskud, fx løntilskud. Praktik eller anden beskæftigelse som led i et uddannelsesforløb betragtes ikke som ordinært arbejde.

Med fuldtidsarbejde mener vi, at du har været ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.

Selvstændig erhvervsvirksomhed kan medregnes, hvis din virksomhed har karakter af hovedbeskæftigelse med henblik på at opnå selvforsørgelse. Din selvstændige erhvervsvirksomhed skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i gennemsnit mindst 30 timer om ugen.

Du har været under uddannelse i mindst 6 år

Du kan opfylde én af betingelserne i integrationskravet ved at have været under uddannelse i Danmark i mindst 6 år. Ud af de 6 år skal mindst 1 år være en sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse, og uddannelsesforløb, der er gennemført i udlandet, kan ikke medregnes.

Du skal have gennemført de 6 års uddannelse forud for, at din ægtefælle/samlever søger om opholdstilladelse. Det er et krav, at du har mindst 1 års fuldtidsuddannelse på en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse og at uddannelsesforløbet har været sammenhængende. Det kan fx være uddannelsesforløb på en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution.

De gymnasiale uddannelser omfatter almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) og hf-eksamen.
Erhvervsuddannelser, herunder erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) udbydes af tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, handelsskoler og landbrugsskoler, andre skoler og institutioner, herunder private udbydere, fx visse AMU-udbydere m.fl. og skoler i forsvaret samt virksomheder.

Uddannelsesforløb, hvor du har været optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, vil indgå med den fulde varighed af uddannelsesforløbet, der beregnes på grundlag af det antal point, som du har opnået efter det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS). 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstudie i 1 år.

Du kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om ægtefællesammenføring, når du har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark.

Du og din ægtefælle/samlever i Danmark skal opfylde en række betingelser.
Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

Hvis du er ægtefælle/samlever til en udenlandsk statsborger, som har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier i Danmark. Læs mere om medfølgende ægtefæller/samlevere
Hvis din ægtefælle/samlever er nordisk statsborger eller statsborger i EU/EØS eller Schweiz. Læs mere om familiesammenføring med statsborgere fra EU/EØS
Hvis du ønsker at søge om ægtefællesammenføring med en dansk statsboger efter EU-retten. Læs mere om familiesammenføring efter EU-retten

For at blive ægtefællesammenført skal både du, som er ansøger, og din ægtefælle/samlever i Danmark opfylde en række krav.

Familiesammenføringskrav 

Krav til begge:

 • I skal være gift eller have fast samliv.
 • Jeres ægteskab skal være gyldigt efter dansk ret
 • I skal opfylde mindst 4 ud af 6 integrationskrav
 • I skal begge være fyldt 24 år
 • I skal begge deltage aktivt i ansøgerens danskuddannelse og integration

 

Krav til ansøger

 • Skal have besøgt Danmark mindst én gang
 • Skal leve op til sin del af integrationskravet
 • Skal bestå to danskprøver efter meddelt opholdstilladelse

 

Krav til ægtefællen/samleveren i Danmark

 • Råde over bolig i Danmark med mindst. 20 m² pr. pers. eller højest to pers. pr. rum
 • Din bolig må ikke ligge i et boligområde, der er omfattet af boligkravslisten
 • Du må ikke have modtaget offentlige ydelser de seneste 3 år
 • Stille en bankgaranti på 106.120,80 kr. (2021 niveau)
 • Du må ikke have været dømt for vold mod din evt. tidligere ægtefælle
 • Du skal leve op til din del af integrationskravet

Udlændingestyrelsen kan se bort fra en eller flere af betingelserne for at få ægtefællesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler imod, at kravet/kravene stilles.

Udlændingestyrelsen kan først vurdere, om du og din ægtefælle/samlever i Danmark er fritaget for en eller flere betingelser, når Udlændingestyrelsen har modtaget en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Det er derfor ikke muligt på forhånd at få en bindende tilkendegivelse af, om I er fritaget for kravene.

Typisk kan være fritaget for kravende i et af følgende tilfælde:

1) Man har særbørn i Danmark, som man udøver samvær med.

2) Man har børn med selvstændigtilknytning til Danmark

3) Alvorlig sygdom eller alvorlig handicap

4) Beskyttelsesstatus som flygtning

Tal med vores advokat, som kan give dig nærmere vejledning og råd.

Du får en tidsbegrænsetopholdstilladelse.

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode på typisk 2 år. Det kan være kortere, hvis feks. dit pas udløber inden for 1 år.

Du har mulighed for forlængelse hvis du stadig opfylder en række af betingelserne. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

 

Må jeg arbejde i Danmark?

Hvis du får opholdstilladelse må du arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

Du skal have permanent ophold og stadig opfylde betingelserne for dette.

Du skal have haft permanent opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.

Har du fået permanent opholdstilladelse på baggrund af en ansøgning indgivet før den 15. marts 2017, skal du desuden opfylde en række overførte betingelser for permanent ophold. Læs mere om de overførte betingelser for permanent ophold

Undtagelser fra kravet om at opfylde de overførte betingelser

Udlændingestyrelsen kan se bort fra kravet om, at du skal opfylde de overførte betingelser for permanent ophold, fx hvis du:

 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn. Læs mere om mindreårige børn

Herudover vil de overførte betingelser kunne fraviges enkeltvis, hvis særlige forhold eller situationer gør sig gældende. Læs mere om fravigelse fra enkeltvise overførte betingelser for permanent ophold

5 stjernet kundeanmeldser

Det siger vores kunder om os

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS​

Opfylder du ikke de danske betingelser for familiesammenføring?

Du har måske stadig mulighed for familiesammenføring ved brug af EU-reglerne eller ved at søge gennem Sverige. Ring 53 333 123 for at få yderligere vejledning

Familiesammenføring efter EU-reglerne

Hvis du ikke opfylde de danske familiesammenføringsregler, kan vi altid rådgive dig om familiesammenføring efter EU-reglerne. Det er både relevant at se på om man kan bruge EU-reglerne i et andet EU-land eller om man kan bruge EU-reglerne i Danmark.

Du kan kun gøre brug af EU-reglerne, hvis du har unionsborgerskab. Det kan for eksempel være hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Familiesammenføring i Sverige

Såfremt man er dansk statsborger, og ikke opfylder de danske regler for familiesammenføring, så kan vi vejlede om de svenske regler vedrørende familiesammenføring. De svenske regler for familiesammenføring er mere lempelige i forhold til de danske regler.

Der er intet integrationskrav i Sverige, hvorfor det kan åbne for muligheden for at søge denne vej.

Relateret artikler

Ny praksis har betydning
for 3. lands statsborgere

Mangler ved fast ejendom

Kommer snart

Ofte Stillede Spørgsmål

Få svar på de spørgsmål vores kunder typisk spørger om. 

Opret Familiesammenføring sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Bliv ringet op

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 2 timer


Opret Sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


GRATIS VURDERING AF SAG

Få vurderet din familiesammenføringssag helt GRATIS!