Ofte Stillede Spørgsmål

Få svar på de spørgsmål vores kunder typisk spørger om. 

Hvis du ikke får svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Nej taxametret tikker ikke fra første opkald. Vores advokater gør meget ud af at være tilgængelig for vores kunder.

Du kan ringe, e-maile eller tage i mod vores tilbud om gratis advokat-møde, hvis du vil have vurderet din advokatopgave. Vi giver dig i den forbindelse et estimat på hvad din advokatopgave vil koste.

Advokatrådgivning skal dog aftales på forhånd, idet advokatrådgivning faktureres på timebasis.

Nej. Selvom vi har vurderet din advokatopgave, eller dit behov for advokatbistand, er du ikke forpligtet til at bruge vores advokater.

Vælger du at gøre brug af vores advokattilbud, kommer der stadig ikke nogen advokatregning for din første snak med vores advokat.

Start med at spørge os. Det er helt gratis og uforpligtende at snakke med vores advokat omkring din situation. Vores advokat vurderer om han kan hjælpe dig, og i givet fald hvordan  han kan yde sin advokathjælp.

Nogle advokatopgaver bliver løst som fast-pris-opgaver.

Alternativt arbejder vi med advokat-timepriser. Priserne er normalt:

Advokat: 2.000 kr. + moms
(2.500 kr. inkl. moms)

Rabat ordning –

Tidligere kunder 

1.500 kr. + moms
(1.875 kr. inkl. moms)

Vi har fornuftige og konkurrencedygtige priser. Vi er rimelige med vores timeforbrug og derfor også typisk billigere end andre advokater, der på papiret arbejder ud fra en billigere timepris.  

Ja. Alle advokater har en lovpligtig ansvarsforsikring.

Advokaterne er således ansvarsforsikret og firmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed. HDI Forsikring er ansvarsforsikrer og garantistiller.

Vi tror på det lange samarbejde. Bliver det ikke denne bolig, så bliver det nok en anden. Det vigtigste er, at du ikke føler dig presset til at skrive under. Det skal være den rigtige bolig. Er der problemer med den ejendom, vores boligadvokat gennemgår for dig, skal det derfor være nemt og omkostningsfrit at komme ud af bolighandelen.

Hvis en ejendomshandel ikke bliver til noget på grund af uenighed omkring forbehold eller hvis vi som advokatkontor ikke kan godkende handlen, så får man ingen regning.


Bemærk særligt ved betinget handler : Hvis handlen bortfalder på grund af man ikke opfylder betingelsen om eget salg, herunder hvis ejendommen bliver solgt til en anden køber, så fastholdes salæret. Du kan dog bruge os igen til en anden ejendom inden for en frist på 2 år, hvor du så ikke skal betale for vores arbejde igen.

Kontakt Os

Fik du ikke svar?

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Bliv ringet op

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 2 timer


Opret Sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Book Møde

Udfyld formularen og book et fysisk/online møde med vores kompetente advokater