Ny praksis har betydning for 3. lands statsborgere

Ny Praksis

Er du førstegangskøber og søger du på termer som: Hvad er advokatforbehold? Advokatforbehold i købsaftale? Advokatforbehold frist? Alt sammen i håb om at få svar på dine spørgsmål?

Bare rolig, du er kommet det helt rigtige sted. I den her artikel forklarer vi dig, alt det du skal vide om et advokatforbehold i en bolighandel. Uanset om du er førstegangskøber eller en mere erfaren boligkøber.

Hvis du synes artiklen er nyttig, må du meget gerne dele den i dit netværk. Læs mere om vores boligpakke her

Advokatforbehold

Det er helt almindeligt at køber ved underskrift af købsaftalen tager forbehold for godkendelse fra købers advokat. Advokatforbeholdet er en del af den bindende aftale, der er underskrevet af både køber og sælger. Advokatforbeholdet indbærer, at din boligadvokat kan få dig ud af handlen omkostningsfrit, hvis der er forhold ved ejendommen, der gør, at i ønsker at træde ud af handlen.

Gør brug af boligadvokat tidlig i forløbet

Hvis du har en boligadvokat med fra start, er det derfor en god ide, at din boligadvokat godkender formuleringen af advokatforbeholdet, idet det er meget vigtigt at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret, så du ikke risikerer at blive bundet af bolighandlen, før der er foretaget et juridisk tjek af købsaftalen og ejendommens dokumenter.

Husk advokatforbehold

Hvis der ikke er indført et advokatforbehold i købsaftalen, skal du sørge for at gøre krav på det, men almindeligvis vil ejendomsmægler sørge for, at det som standard står i købsaftalen.

Rækkeviden af advokatforbeholdet

Rækkeviden af advokatforbeholdet afgøres på baggrund af en fortolkning af aftalen. Almindeligvis fortolkes generelle forbehold i aftaler indskænkende, men når det gælder advokatforbehold, har Højesteret afvist en indskrænkende fortolkning.

Dette skete i UfR 1989.748 H: Hvor køber af sommerhus ikke ved underskrift af købsaftalen blev bundet af handlen, idet der var aftalt et advokatforbehold.

Det samme skete i UfR1998.34 H, hvor det også var aftalt, at købsaftalen var betinget af købers advokats godkendelse i enhver henseende. Ca 40 dage efter meddelte købers advokat, at køber ikke ville købe ejendommen. Højesteret fandt ikke, at køber var bundet af handlen som følge af passivitet, da der ikke var grundlag for at fortolke forbeholdet indskrænkende.

At advokatforbeholdet ikke fortolkes indskrænkende skal ses i lyset af, at køber har brug for rådgivning for at overskue købets konsekvenser.

Advokatforbehold frister?

Hvis der er en frist for at gøre advokatforbeholdet gældende, er fristen bindende. Der er ingen regler for, hvor lang fristen skal være. Advokatforbeholdet fastsættes normalt til mellem 3 – 5 dage, men kan være både kortere og længere alt efter, hvad man aftaler konkret.

Hvad gælder, hvis der ikke er fastsat frist for advokatforbeholdet?

Er der ikke fastsat en frist, skal advokatforbeholdet gøres gældende inden for rimelig tid. Under hensyn til sælgers behov for afklaring kan man ikke strække rimelig tid ud over relativ kort tid, idet man ellers vil kunne blive bundet af handlen ud fra passivitetsbetragtninger. Et eksempel herpå forlå i UfR 1996.141 V.

Advokatforbeholdet overfor købers fortrydelsesret

Efter LFFE § 7, stk. 1 har køber en fortrydelsesret på 6 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten omfatter købsaftalen i sin helhed, men ikke enkelte dele af aftalen.

Fortydelsesfristen begynder først at løbe, når købsaftalen er underskrevet af begge parter, medmindre der er tale om en mundtlig aftale, hvilket ikke vil være udgangspunktet i en almindelig handel.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis køber modtog købsaftalen underskrevet fra sælger, begynder fristen at løbe fra tidspunktet, hvor køber modtog den underskrevne købsaftale.

Fristen for fortrydelse

Fristen efter LEFE § 7 løber også, når køber har taget advokatforbehold. Er advokatforebeholdet længere end 6 dage, så har reglen ikke stor betydning. Men i det tilfælde hvor advokatforbeholdet udløber før fortrydelsesfristen er det relevant at se på konsekvens ved at benytte sig af fortrydelsesretten frem for advokatforbeholdet.

Hvis du overtager boligen med det samme skal du huske denne regel:

Hvis køber har taget ejendommen i brug, kan køber ikke bruge fortrydelsesretten, hvis køber har foretaget fysiske indgreb eller forandringer i ejendommen, medmindre køber inden fristen udløber tilbagefører ejendommen til væsentlig samme stand. Denne regel vil dog have praktisk betydning for få, idet der typisk aftales 2-6 måneders overtagelse, hvorfor det kun er i de færreste handler, at køber når at foretage fysiske indgreb i ejendommen inden for fortrydelsesfristen. 

Konsekvenser ved at bruge fortrydelsesretten frem for advokatforbeholdet

For det første er der ved advokatforbeholdet en mulighed for at sige fra i forhold til enkelte dele af købsaftalen uden at fortryde hele handlen i sin helhed, hvorimod fortrydelsesretten gælder hele købsaftalen. 

 

Herudover skal det bemærkes, at købers fortrydelsesret er yderligere betinget af, at køber betaler sælger et kompensationsbeløb på 1 % af købesummen, jf. § 11, hvilket man ikke skal betale, hvis man afbryder handlen på baggrund af et advokatforbehold.

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Du må gerne hjælpe med at dele vores indhold

Hvis du synes godt om vores artikel, vil vi værdsætte, at du deler den på de sociale medier, så andre kan opnå samme glæde og gavn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Relateret artikler

Guide til boligkøb

Kommer snart

Mangler ved fast ejendom

Kommer snart

Opret Sag

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af vores advokater for at få din sag i gang.


Bliv ringet op

Udfyld formularen og du vil blive kontaktet inden for 2 timer